Nyt medlem?

Kom godt i gang!​

I klubbens åbningstider - med egen chip - træn når det passer dig!

Coronavirus / COVID-19 Vigtig
​information

Kære medlemmer

Desværre tilsiger de nye regler for åbning af fitnesscentre, at der krav om bemanding og kontrol af coronapas. Se citat fra kulturministeriet nedenfor

“Der åbnes for fitnesscentre med krav om coronapas. Der vil værekrav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv”

Vi kan på denne baggrund desværre ikke åbne Ganløse Fitness Klubendnu. Vi har forhåbning om at kravet om bemanding vil forsvinde. Når dette sker, forhåbentligt meget snart, åbner vi igen.

Vi vender tilbage straks der er nyt.

Venlig hilsen

Peter Frey Jørgensen

Formand

Ganløse Fitness Klub

Fitnessklub med fokus på din personlige udvikling

I forbindelse med opstart i klubben, hjælper vi dig godt på vej med en personlig træner, der introducerer dig til de forskellige maskiner.

Kontakt

Kontakt Ganløse Fitness Klub for yderligere information om personlig træning. Du er ydermere velkommen til at besøge os, og se nærmere på fitnesscentret.

Generalforsamling

Generalforsamlingen den 4. marts er desværre aflyst. Vi sender en mail til alle medlemmer, når vi ved hvornår generalforsamlingen kan afholdes.

Kære Medlem

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Ganløse Fitness Klub.

Torsdag d. 4. marts 2021 Klokken 19.00 i mødelokalet på 1. sal i Ganløse Hallen.

Hvis vi kan afholde mødet fysisk, vil der være en lille forfriskning. Er vi fortsat lukket ned pga. Corona vil generalforsamlingen blive udskudt.

DAGSORDEN

1 Valg af dirigent.
2 Valg af stemmetællere.
3 Bestyrelsens beretning.
4 Fremlæggelse og godkendelse af klubbens regnskab.
5 Fremlæggelse af klubbens budget for kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent.
6 Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår:
- Godkendelse af vedtægtsændringer efter dialog med Egedal kommune.
Nye vedtægter sendes pr. mail sammen med indkaldelsen.

Klubbens nuværende vedtægter ses her:
https://www.xn--ganlsefitnessklub-30b.dk/vedtaegter-reglement.aspx

7 Valg (genvalg er muligt).
Valg af formand for to år (lige år).
Valg af kasserer for to år (ulige år).
Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem for to år (ulige år).
Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (lige år).
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år.
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år.

8 Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sendt på mail til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
De skal sendes til denne mail: peterfrey@live.dk

Med venlig hilsen

Peter Frey Jørgensen
Formand

Åbningstider

08.00 – 21.00

Mandag-Fredag

09.00 – 16.00

Lørdag-søndag

Vi er stolte samarbejdspartnere med Egedal Idrætsfællesskab

Kontakt

​Ganløse Fitness Klub

Ganløse hallen


Vestergade 5B
​3660 Stenløse

​✉ info@ganløsefitnessklub.dk

Persondata (GDPR)

Åbningstider

Mandag-torsdag 

12.30 – 21.00

​Fredag
​09.30 – 21.00

​Lørdag-søndag
​09.00 – 17.00