Nyt medlem?

Kom godt i gang!​

I klubbens åbningstider - med egen chip - træn når det passer dig!

Coronavirus / COVID-19 Vigtig
​information

​Fra mandag den 31. maj er vi klar til at åbne lokalet igen.

Vi er i Ganløse Fitness Klub pålagt følgende regler:


Der er krav om at vise gyldigt coronapas i fitnesscentre for personer over 15 år.

Der vil mindst én gang i døgnet blive foretaget stikprøvekontrol af coronapas.

Coronapas skal forevises ved stikprøvekontrollen.

Har man ikke et gyldigt coronapas vil man blive bortvist fra lokalet.

Der skal fortsat sprittes af hver gang efter brug af udstyr og maskiner, vægte samt holdes afstand.

Der vil være plakater i lokalet, der informerer medlemmerne om de aktuelle regler for brug af lokalet.

Er man i tvivl om de gældende regler for Corona, kan de ses www.coronasmitte.dk.

I løbet af næste uge vil I modtage en mail vedr. fornyelse af jeres medlemskab. Vi har i bestyrelsen besluttet at prisen for resten af året bliver 400 kr.

Har man betalt sit kontingent på 400 kr. inden den 31. maj, så åbner døren når man scanner sin chip.

Vi glæder os til at se dig igen i Ganløse Fitness Klub

Mvh.

Bestyrelsen 

Fitnessklub med fokus på din personlige udvikling

I forbindelse med opstart i klubben, hjælper vi dig godt på vej med en personlig træner, der introducerer dig til de forskellige maskiner.

Kontakt

Kontakt Ganløse Fitness Klub for yderligere information om personlig træning. Du er ydermere velkommen til at besøge os, og se nærmere på fitnesscentret.

Generalforsamling

Generalforsamlingen den 4. marts er desværre aflyst. Vi sender en mail til alle medlemmer, når vi ved hvornår generalforsamlingen kan afholdes.

Kære Medlem

Du indkaldes hermed til generalforsamling i Ganløse Fitness Klub.

Torsdag d. 4. marts 2021 Klokken 19.00 i mødelokalet på 1. sal i Ganløse Hallen.

Hvis vi kan afholde mødet fysisk, vil der være en lille forfriskning. Er vi fortsat lukket ned pga. Corona vil generalforsamlingen blive udskudt.

DAGSORDEN

1 Valg af dirigent.
2 Valg af stemmetællere.
3 Bestyrelsens beretning.
4 Fremlæggelse og godkendelse af klubbens regnskab.
5 Fremlæggelse af klubbens budget for kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent.
6 Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår:
- Godkendelse af vedtægtsændringer efter dialog med Egedal kommune.
Nye vedtægter sendes pr. mail sammen med indkaldelsen.

Klubbens nuværende vedtægter ses her:
https://www.xn--ganlsefitnessklub-30b.dk/vedtaegter-reglement.aspx

7 Valg (genvalg er muligt).
Valg af formand for to år (lige år).
Valg af kasserer for to år (ulige år).
Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem for to år (ulige år).
Valg af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år (lige år).
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for et år.
Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år.

8 Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sendt på mail til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
De skal sendes til denne mail: peterfrey@live.dk

Med venlig hilsen

Peter Frey Jørgensen
Formand

Åbningstider

08.00 – 21.00

Mandag-Fredag

09.00 – 16.00

Lørdag-søndag

Vi er stolte samarbejdspartnere med Egedal Idrætsfællesskab

Kontakt

​Ganløse Fitness Klub

Ganløse hallen


Vestergade 5B
​3660 Stenløse

​✉ info@ganløsefitnessklub.dk

Persondata (GDPR)

Åbningstider

Mandag-fredag 

08.00 – 21.00

​​Lørdag-søndag
​09.00 – 16.00